Zum Hauptinhalt springen

La Strada

A Contemporary piece based on Federico Fellini's movie

"Every magic has a dark place, and every dark place creates something magical."

"The circus is a fantastic and enchanting wonderland that has attracted generations of audiences. I was born into a circus family and it is this wonderful environment of fantasy that has become such an immediate part of my childhood and my soul. Through the circus, we enter a world of magic that overflows with excitement and adventure. It brings people moments of hope and happiness through laughter and unexpected surprises. But beneath the glittering facade, there is often a darker side to the circus that reflects the harsh reality of our society."

 

La Strada, follows the story of an innocently naive, kind and extremely pure-hearted woman Gelsomina who, with her family’s agreement, is taken away by a brutish traveling circus performer Zampano. The narration explores their tumultuous relationship as they tour through Italy, focusing primarily on Zampano’s growing emotions and the impact Gelsomina has on him.
Human destiny is intricately woven from the fabric of our being, a trinity of body, mind, and soul. Our existence is a triangular interplay: the body encompasses our physical appearance and capabilities; the mind governs our intellect and emotional intelligence, and the soul resides within our hearts, guiding our emotions. It is through the delicate balance of these three facets that we navigate our destiny.
In a metaphorical sense, these elements can be likened to the central characters in our story. Zampano personifies the body, representing our physicality, Matto embodies the intellect, and Gelsomina symbolises the soul. When these three characters, in their profound disagreement, converge, they unfurl the tapestry of this tragic tale.
Another layer of La Strada, the tragic demise of Gelsomina, serves as a poignant catalyst, unlocking the depths of Zampano’s heart and revealing that he actually loved for her. Through this heart-wrenching loss, he embarks on a journey of self-discovery, coming to terms with his own vulnerabilities and the transformative power of love. La Strada turns into a tale of profound emotional exploration and revelation as Zampano grapples with the profound impact Gelsomina had on his life.
La Strada is a touching and tragic story of love, hardship, and personal transformation.

Jiří Bubeníček and Nadina Cojocaru

 

„Každá magie má své temné místo a každé temné místo vytváří cosi magického.“

„Cirkus je fantastická a okouzlující říše divů, která přitahuje celé generace publika. Narodil jsem se v cirkusové rodině a právě toto nádherné prostředí plné fantazie se tak stalo bezprostřední součástí mého dětství a mé duše. Prostřednictvím cirkusu vstupujeme do světa magie, jenž překypuje vzrušením a dobrodružstvím. Skrze smích a nečekaná překvapení přináší lidem okamžiky naděje a štěstí. Pod třpytivou fasádou se ale mnohdy skrývá i ponurá stránka cirkusu, která odráží drsnou realitu naší společnosti.“

 

La Strada vypráví příběh nevinně naivní, laskavé a dobrosrdečné Gelsominy, kterou její rodina prodá hrubému kočovnému cirkusákovi Zampanovi. Vyprávění sleduje jejich bouřlivý vztah během putování po Itálii. Klikatá stezka příběhu, která se vine krajinou, nám přibližuje jejich propletený vztah plný zkoušek a dramatických momentů a odhaluje dojemnou cestu Gelsominy, duše plné laskavosti a lásky, k hrubému Zampanovi. V hledáčku má přitom především Zampanovy probouzející se city a proměnu, jíž pod vlivem Gelsominy prochází.
Lidský osud je splétán ze složitého přediva naší trojjediné bytosti, tvořené tělem, myslí a duší. Naše bytí je výsledkem vzájemné souhry těchto tří částí: tělo představuje fyzično, tedy náš vnější vzhled a schopnosti, mysl řídí náš intelekt a emoční inteligenci a duše, sídlící v srdci, ovládá naše emoce. Právě křehké vyvažování těchto tří aspektů nás provádí labyrintem vlastního osudu.
V přeneseném slova smyslu lze tyto prvky připodobnit k hlavním hrdinům našeho příběhu. Zampano zosobňuje tělo, představující naši fyzickou schránku, Matto – blázen ztělesňuje intelekt a Gelsomina duši. Když se tyto tři postavy přes své vášnivé rozpory sblíží, rozvine se před námi celá paleta tohoto tragického příběhu.
Další rovina příběhu La Strada, tragický konec Gelsominy, slouží jako dojemný katalyzátor, jenž odkrývá hloubku Zampanových citů. Tato krutá ztráta jej přivede na cestu sebepoznání, kde se musí vyrovnat s vlastní zranitelností a mocnou silou lásky. Jak se vyprávění prohlubuje, vyvine se v ponurou úvahu o lítosti, dojemné přiznání nenahraditelné ztráty. Gelsominina smrt se stává neúprosným výsledkem Zampanova rozhodnutí ji opustit. Tíha a neochvějná připomínka hluboké ceny jeho vlastních nedostatků.
Vyprávění se tak mění v emoční sondu do Zampanovy duše a osobnosti nesmazatelně zasažených vlivem, který na něm Gelsomina zanechala.
La Strada je dojemný, tragický příběh o lásce, krutosti a osobní proměně.

Jiří Bubeníček and Nadina Cojocaru

LA STRADA
Full-length Story Ballet inspired by Federico Fellini's movie
Ballet in One Act

Dedicated to Ivan Dunovský
Dedicated to "5 Bertis"


Created for Prague Chamber Ballet
Premiere 10.03.2024 at the Vinohrady Theatre, Prague, Czech Republic

Music: Nino Rota
Music Dramaturgy: Jiří Bubeníček, Nadina Cojocaru
Music Arrangements: Petr Holman

Libretto, Concept and Dramaturgy: Jiří Bubeníček, Nadina Cojocaru
Choreography: Jiří Bubeníček
Set and Costumes Design: Nadina Cojocaru
Lighting Design: Jiří Bubeníček, Tomáš Průcha
Choreography Assistants: Lenka Šustová Hrabovská, Igor Vejsada 

Life music: Marie Hasoňová - violin, Karolína Blehová - trumpet, Martin Lesa - accordion and guitar

Cast:

Zampano: Ennio Zappalà
Gelsomina: Bára Müllerová
Matto (fool): Lukáš Faul

Sexy Lady: Natálie Paulasová
Mother/Widow: Mária Dorková
Sisters of Gelsomina: Natálie Paulasová, Oldřiška Neumannová
Priest/Circus Principal: Aleš Krátký
Wedding Couple: Natálie Paulasová, František Rezek

and Prague Chamber Ballet and Ballet Prague Junior

Pictures

PREMIERE

THE DAY OF PREMIERE

STAGE COSTUMES

STAGE REHEARSAL

STUDIO IN COSTUMES

REHEARSALS

FOR POSTER

PREMIERE, THE DAY OF PREMIERE, STUDIO IN COSTUMES Photo © Sergei Gherciu

STAGE REHEARSAL Photo © Dorota Holubová

STAGE COSTUMES Photo © Filip Jägr

REHEARSALS Photo © Deylová

FOR POSTER Photo © Jan Chaloupka

Video Trailer and Video Teaser

Interview Rádiožurnál

"Gejzír" o Jiřím a Otto Bubeníčkovi, Česká televize, 12. června, 2024
Vydáme se za tanečními mistry s velkým M. Jednovaječnými dvojčaty Jiřím a Ottou Bubeníčkovými. Vystupovali v nejslavnějších divadlech a patřili mezi nejlepší baletní sólisty na světě. Oba taky získali ocenění Gratias Agit udělované ministrem zahraničí za šíření dobrého jména České republiky v cizině. Jiří pak ještě prestižní cenu Benoit de la danse, která je v oboru považovaná za jakousi obdobu filmového Oscara. O jejich práci i plánech si s Jiřím povídal Tomáš Polák.

Sketchbook

Costume design

Stage design

Set and Costume Design: Nadina Cojocaru

Interview | Newspapers | Critics | Documents